industri nyheter

Vilka är de vanliga elektroniska komponenterna? Hur mycket vet du?

2022-07-25
Vilka är vanliga elektroniska komponenter? Hur mycket vet du? För ingenjörer som är engagerade i elektronikkomponentindustrin måste elektroniska komponenter röra och använda varje dag, men i själva verket kanske många ingenjörer inte förstår insidan av dörren. Här är de 10 bästa elektroniska komponenterna som vanligtvis används av ingenjörer, tillsammans med de grundläggande begreppen och kunskaperna relaterade till dem, och lär dig med dig.1. Som arbetare inom elektronikkomponentindustrin är motstånd välkända. Det råder ingen tvekan om dess betydelse. "Motstånd är det mest använda elementet i alla elektroniska kretsar." Motstånd, eftersom materialet blockerar strömmen, kallas det ett resistivt material. Resistans orsakar förändringar i elektroncykeln, och ju lägre resistans desto större elektroncykel och vice versa. Ämnen med inget eller litet motstånd kallas elektriska ledare. Material som inte överför ström kallas elektriska isolatorer. Ett motstånd representeras av ett R-tal i en krets. Till exempel anger R1 att motståndet är numrerat 1. Huvudfunktionerna hos motstånd i en krets är shunt, strömbegränsning, spänningsdelare, förspänning osv.Kapacitans avser laddningslagringen under en given potentialskillnad; Rekord för; C, Farad är den internationella enheten (F). I allmänhet tvingar och rör sig elektriska laddningar i ett elektriskt fält. När det finns ett medium mellan ledarna, hindrar det laddningens rörelse, vilket gör att laddning ackumuleras på ledaren; Det vanligaste exemplet är två parallella metallplattor. Det är också allmänt känt som kondensator.Kristalldiod halvledare slutar i solid state elektroniska enheter. Huvudfunktionen hos dessa enheter är olinjära ström-spänningsegenskaper. Sedan dess, med utvecklingen av halvledarmaterial och -teknologier, har olika halvledarmaterial, dopningsfördelning och geometri använts för att utveckla kristalldioder med olika strukturer och olika funktioner. Tillverkningsmaterial inkluderar germanium, kisel och sammansatta halvledare. Kristalldioder kan användas för produktion, styrning, mottagning, konvertering, förstärkning av signaler och energiomvandling. Kristalldioder används vanligtvis för att representera "D"-talet i en krets. Till exempel representerar D5 en diod med nummer 5.Aspänningsstabilisatordiod (även känd som zenerdiod) är en halvledarenhet som har ett högt motstånd före den kritiska omvända genombrottsspänningen. En regulatordiod används ofta för att representera "ZD"-numret i en krets, till exempel ZD5 för regulatorrör nr. 5.5, induktans induktans: när spolen genom strömmen, bildandet av magnetfält induktion i spolen, induktion magnetfält kommer att producera induktionsström, för att motstå strömmen i spolen. Vi kallar denna interaktion mellan ström och spolinduktansresistans, eller induktans, i "Henry" (H). Induktanskomponenter kan också användas för att tillverka induktanskomponenter.